SERBONIU Construcció Mollerussa Lleida
Serboniu, SL és una empresa familiar formada per un equip humà amb més de 50 anys d’experiència en agricultura cerealista i farratgera. Actualment gestiona directament una explotació de més de 500 ha i alhora ofereix i realitza tota classe de serveis relacionats amb l’explotació de finques agrícoles i ramaderes a 500 ha més.

Disposa de maquinària especialitzada per dur a terme qualsevol tasca que pugui requerir una explotació agrària.
Fem la gestió integral de finques i qualsevol de les tasques que aquesta comporta : preparació i condicionament del sòl, sembra de tota classe de llavors, sembra directa, recol·lecció de tot tipus de farratges i cereals, inclòs el seu transport.

També de forma aïllada realitzem el desbrossament de finques, anivellament i refinament amb làser, fertilització amb adob líquid, sòlid o orgànic, tractaments fitosanitaris.

Tot amb la maquinària i tecnologia més actual per tal de garantir els resultats més eficients i econòmics.

De les nostres finques surt el millor producte per l’alimentació animal i per la indústria agroalimentària. Som especialistes en la producció de farratges en verd, deshidratat, ensitjat, etc... Podem subministrar-vos en cada moment el producte més fresc i de major qualitat atenent a les necessitats de la vostra explotació o indústria.

Som empresa autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya per fer el transport de dejeccions ramaderes, llots de depuradores, residus sòlids, granulats o terrosos, i transport de residus fecals. La maquinària de la que disposem per aquesta activitat ens permet garantir la màxima seguretat i respecte pel medi ambient així com el compliment estricte de tota la normativa vigent.

Ens dirigim a empreses, particulars i entitats que per la seva activitat generen residus. Oferim solucions integrals en la gestió d’aquests residus. Disposem de planta d’estabilització de residus que ens permet convertir-los en adob apte per la fertilització de conreus. Tanquem el cicle sempre amb l’estricte compliment de la normativa mediambiental.