Hinca Línea MT Creuament Autovia A-2

Ajuntament del Palau d’Anglesola
El Palau d’Anglesola
2010