SAU 1 - El Palau d' Anglesola

Ajuntament del Palau d’Anglesola
Mollerussa
2006