SAU 2 - El Palau d' Anglesola

Ajuntament del Palau d’Anglesola
El Palau d’Anglesola
2005